Home

Intro Title

Intro Text

‘Wanneer je studeert en geen resultaten ervaart, wanneer je mediteert en geen resultaten ervaart, wanneer je gebeden doet en geen resultaten ervaart, maak dan een pelgrimstocht’

Oud Boeddhistisch gezegde

Er zijn drie manieren van zegening: een persoon kan een andere persoon zegenen, een persoon kan een plaats zegenen en een plaats kan een persoon zegenen. Door op een heilige plaats contact te maken wordt ons lichaam en bewustzijn gezegend en helpen we onszelf te transformeren.

Na twaalf jaar heeft het Albagnano Healing Meditation Centre (AHMC) eindelijk alle vergunningen verkregen om de constructie van het AHMC af te ronden. De eerste stap in dit project is het voltooien van de ‘Hemelse Tempel op Aarde’, onze gewijde plaats in Italië. Het omvat de bouw van een bibliotheek, een museum – het wijsheidplanetarium, een Protector gompa, een retraitecentrum voor alle beoefenaars en kamers voor Lama’s.

Samen, met de hulp van iedereen, kunnen we dit realiseren en de bouw van deze verdiepingen voltooien vóór de 79ste verjaardag van Lama Gangchen Rinpoche’s in juli 2019.

We vragen de steun van iedereen om deze droomwens van Lama Gangchen Rinpoche waar te maken.

bg image

Intro

Een boodschap van Lama Michel Rinpoche

Lama Gangchen Rinpoche – Harte Wens

Hoe het allemaal begon

Toen Lama Gangchen Rinpoche vanuit Tibet naar India kwam heeft hij een gelofte gedaan om anderen te helpen door de Dharma te delen [het onderricht van de historische Boeddha Shakyamuni] in overeenstemming met zijn eigen overdrachtslijn en traditie. Zijn intentie was – en is nog steeds – wereldvrede te bevorderen door het ontwikkelen van innerlijke vrede.

In de daaropvolgende jaren, in de jaren 70, had Lama Gangchen Rinpoche visioenen dat hij de Dharma zou uitdragen en zich op een plaats zou vestigen, omringd door vijf bergen aan de achterzijde en zicht over een meer aan de voorzijde. In die tijd was er geen vooruitzicht om naar het Westen te gaan en dus zocht Lama Gangchen naar een dergelijke plaats in India en Nepal. Begin jaren 80 arriveerde Lama Gangchen Rinpoche in Europa en begon hij het Dharma-onderricht en de meditatie beoefeningen aan onze moderne westerse samenleving aan te passen. Zijn intentie was om zijn methoden voor het healen van onszelf en anderen als het pad naar verlichting [een kristalheldere bewustzijnsstaat] met ons te delen.
Lama Gangchen Rinpoche vond in onze moderne samenleving vruchtbare grond om de zaden van verlichting te planten, te doen ontkiemen en tevens zijn overdrachtslijn levend te houden voor het welzijn van alle levende wezens.

Aldus heeft Lama Gangchen Rinpoche vanaf die tijd zijn leven aan ons allen toegewijd. Voortdurend bleef Lama Gangchen zoeken naar die specifieke ‘visioen-plaats’ met een meer aan de voorzijde en aan de achterzijde bergen om zijn activiteiten te ontplooien en zich te vestigen.

In januari 1999 was Lama Gangchen in Tibet en net begonnen met het herbouwen van zijn klooster aldaar. In diezelfde maand vond één van zijn leerlingen en goede vriendin Patricia een plaats met aan de voorzijde een meer en aan de achterzijde door vijf bergen omgeven, in Italië nabij Zwitserland. Precies zoals Lama Gangchen haar verzocht had te zoeken. Die speciale plaats was genaamd – Albagnano. Patricia heeft direct met Lama Gangchen in Tibet gebeld om dit nieuws te delen. Het land inclusief de bestaande gebouwen in Albagnano werd en wordt gezien als een tweeling van het Gangchen Klooster in Tibet en heet daarom Gangchen Choepel Ling. Nadat Rinpoche zijn verantwoordelijkheid uit zijn voorgaande levens tegenover zijn klooster in Tibet had vervuld door het te herbouwen, gingen de deuren open om zijn missie van dit leven, in de moderne wereld, te voltooien.

In die tijd vestigde Lama Gangchen zich met behulp van welwillende vrienden in Albagnano, waar hij sindsdien woont. Hier bevindt zich tevens het operationele Hoofdkantoor van de Lama Gangchen World Peace Foundation, een NGO verbonden aan de Verenigde Naties met de ECOSOC consultancie status. Lama Gangchen heeft zijn energie geïnvesteerd om deze plaats in de natuur, Albagnano, niet alleen in een zuivere omgeving maar ook in een gewijde plaats te transformeren, geschikt voor pelgrimstocht, healing, spirituele beoefening en studie. Een centrum om te studeren, te luisteren, bevatten en mediteren. Waar Dharma kan worden onderricht en dagelijks meditatie beoefeningen worden gedaan. En aldus de Dharma overdrachtslijn en de NgalSo Self Healing methoden van Lama Gangchen Rinpoche levend te houden.

Een overdrachtslijn wordt levend gehouden wanneer er mensen zijn die het onderricht, dat via een ononderbroken mondelinge overdrachtslijn is ontvangen, in het dagelijkse leven toepassen en [daardoor] realisaties verwerven. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het onderricht door een gekwalificeerde leraar wordt gedeeld c.q. overgedragen, het onderricht wordt begrepen en daarop diepgaand wordt gemediteerd.

Lama Gangchen heeft ons het grootste geschenk van alle geschenken geschonken, namelijk het pad om onszelf te bevrijden van het lijden in samsara en anderen te helpen door de allerhoogste bewustzijnsstaat, het Boeddhaschap, te verwerven. Met andere woorden, hij heeft ons geleerd dat het ontwikkelen van innerlijke vrede de enige weg is om wereldvrede te bewerkstellingen. “Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”, aldus Lama Gangchen Rinpoche.

Om dit doel te bereiken hebben we centra nodig voor studie, om inzicht te verwerven en te mediteren, waar healing kan plaats vinden en alle noodzakelijke condities aanwezig zijn om onze kwaliteiten te ontwikkelen en een diepgaande staat van innerlijke vrede te verwerven. Het Albagnano Healing Meditation Centre is met deze intentie opgericht en aldus werd een Masterplan gecreëerd voor healing van lichaam en bewustzijn in een zuivere omgeving.

Lama Gangchen’s Droomwens

Om deze doelen te vervullen heeft Lama Gangchen zich een tempel voorgesteld met een boeddhistische bibliotheek, een vrede cultuurmuseum – het wijsheidplanetarium – en een retraite centrum. Daarnaast wil hij ook graag woonruimte voor Lama’s bouwen, een multifunctionele conferentieruimte en de nodige faciliteiten creëren om beoefenaars en gasten uit de hele wereld een warm welkom en aangenaam verblijf te bieden.

Het AHMC is bestemd om een ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele pad, ongeacht culturele en/of religieuze achtergrond.  

De vergunningen verkrijgen

Het AHMC- Gangchen Choepel Ling- is gelegen in een zuivere omgeving die grenst aan het natuurreservaat van de Heilige Berg van Ghiffa en ligt dichtbij het grootste ongerepte natuurgebied van Italië, het Nationaal Park Val Grande.

Om de doelstellingen van het Centrum te verwezenlijken werd in 2004 aan de lokale overheid, de gemeente Bée, een formeel verzoek gedaan om het algemene bestemmingsplan (masterplan) van dat gebied te wijzigen en de constructie van de tempel en alle noodzakelijke faciliteiten toe te staan.

Om een lang verhaal kort te maken, na 12 jaar van bureaucratie, architecturale plannen, voorstellen, bijeenkomsten, onderhandelingen en een milieukundige beoordeling, is het bestemmingsplan S.U.E. van de gemeente Bée aangepast en geïntegreerd, met een door Lama Gangchen op maat gemaakt project, waardoor het hele gebied van het centrum nu bestemd is voor sociale, culturele en religieuze doeleinden.

In december 2017 is uiteindelijk een overeenkomst getekend tussen de Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace (Lama Gangchen Peace Culture Foundation) en de gemeente Bée die ons toestemming heeft gegeven om de bestaande structuren te renoveren en herbouwen.

Het volledige project zal een nieuwe constructie van 2300 vierkante meter omvatten, verdeeld over de tempel, nieuwe kamers voor gasten en een multiculturele conferentieruimte.

De gemeente Bée voorziet met de voltooiing van het project tevens een substantiële toename van bezoekers aan het AHMC. Daarom heeft de gemeente opdracht gegeven voor de aanleg van een veilige en toegankelijke weg die het dorp Albagnano met het AHMC verbindt.

Laten we het mogelijk maken

Lama Gangchen is zeer verheugd over deze lang verwachte vergunning.

Omwille van dit goede nieuws, het lange leven en een goede gezondheid van Lama Gangchen Rinpoche is het nu tijd om te handelen en zijn droomwens te vervullen.

Het is mijn wens om het héle project ter gelegenheid van Lama Gangchen zijn 81ste verjaardag op 7 Juli 2021 af te ronden. Dat betekent dat we vier jaar hebben om dit alles te verwezenlijken en we nu prioriteit dienen te geven aan het snel voltooien van de tempel.

In maart 2018 zal het gedetailleerde uitvoeringsplan voor de bouw van de tempel klaar zijn, alsmede de exacte kosten en deadlines van de bouw.

Het is mijn plan om allereerst met de bovenverdiepingen van de tempel te beginnen – inclusief bibliotheek, museum, retraite centrum, Protector gompa en kamers voor de Lama’s – en dat af te ronden in september 2018. De uitbreiding van de tempel zal dan worden geïnaugureerd voor de verjaardag van Lama Gangchen 7 juli 2019.

Ik committeer me om, samen met een team van architecten, bouwkundigen en constructie experts, zorg te dragen voor het realiseren deze droomwens van Rinpoche. Echter dit is alleen mogelijk met de hulp van ons allemaal.

Met dit doel in gedachten starten we nu deze fondswerving campagne.

 

1 januari 2018 – Lama Michel Rinpoche

De Tempel

De Tempel

De Hemelse Tempel op Aarde

De tempel ondersteunt ons op het pad naar verlichting en biedt de voorwaarden voor het proces van luisteren, bevatten en mediteren.
De begane grond is gewijd aan de transmissie van de overdrachtslijn en het luister-proces. Al het onderricht, initiaties en transmissies worden gegeven in de voornaamste meditatie- en gebedsruimte, de Gompa.
Op de eerste verdieping komt een boeddhistische bibliotheek, die ruimte biedt aan reflectie en studie om ons in het onderricht te verdiepen.
Op dezelfde verdieping is ook het wijsheidplanetarium gepland, om kennis te delen via multimedia-platforms.
De tweede verdieping is volledig gereserveerd voor retraites, die tot doel hebben het verdiepen in en eigen maken van de ontvangen leeropdrachten en beoefeningen.

 • Begane grond: 500 m² voornaamste meditatie- en gebedshal voor onderricht, initiaties,
  transmissies en gezamenlijke retraites. Een gewijde plaats die publiekelijk toegankelijk is.
  Deze reeds bestaande ruimte wordt uitgebreid met een nieuw entree, receptie, toiletten
  en schoenenrekken.
 • Eerste verdieping:
  • Een 160 m² boeddhistische bibliotheek, ter nagedachtenis aan de grote vriendelijkheid van Z.H. de Exellente 10de Panchen Lama
  • Het Wijsheidplanetarium. Een 155 m² interactief museum zoals voorzien door Lama Gangchen.
  • Vrede-Beschermer tempel. 40 m² volledig gewijd aan de Dharmapalas, zoals in elke tempel in Tibet.
  • 3 woonruimten voor Lama’s, elk 28 m².
 • Tweede verdieping: Kechara retraitehuis. 500 m² verdeeld als volgt:
  • 155 m² retraite-meditatieruimte
  • 18 bedden in 7 tweepersoonskamers met privé badkamer en 3 eenpersoonskamers met gedeelde badkamer
  • Thee- en ontspanningsruimte voor meditatiesessie-pauzes

Het uitvoeringsplan en de coördinatie van het werk wordt door een professioneel bedrijf beheerd via de BIM (Building Information Modelling) methodiek, een 3D-model-gebaseerd proces dat het mogelijk maakt om gebouwen en infrastructuur efficiënt te plannen, ontwerpen, bouwen en beheren. Elke wijziging aan de BIM actualiseert automatisch de uiteindelijke kosten op basis van aanbestedingen door derden.

De Hemelse Tempel op Aarde: Feiten en Cijfers

 • 1200 m² extra ruimte om te studeren, luisteren, begrijpen en mediteren
 • boeddhistische bibliotheek
 • interactief museum
 • toegewijde Vrede-Beschermer gompa
 • gehele retraite verdieping voor 120 personen
 • kamers voor Lama’s in de tempel
bg image

Hoe bij te dragen


Ondersteun het Project

Hoe bij te dragen:

De 2000 Boeddha’s van Verlichting

‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’, toegewijd aan het lange leven en goede gezondheid van Lama Gangchen Rinpoche en alle andere Meesters van de overdrachtslijn.
Elke Boeddha vertegenwoordigt het verwerven van innerlijke, wereld- en milieuvrede.

Op de tweede verdieping van de tempel zal een Boeddha-muur worden gecreëerd waar de naam van elke donateur met zijn/haar toewijding bij een Boeddha zal komen te staan. Elke donatie van een Boeddha kan naar een persoon of een bepaald doel genoemd worden.

De geschatte kosten van het Hemelse Tempel op Aarde project bedragen € 2.200.000,- die we hebben opgedeeld in 2000 delen.

Elk deel representeert een donatie van € 1100,- en komt overeen met de afbeelding van één van de 2000 Boeddha’s van Verlichting die op de Boeddha-muur komen.

Het is mogelijk om meerdere Boeddha’s te sponsoren of om het bedrag voor een Boeddha in maandelijkse termijnen te voldoen. Op deze manier hopen we de gelegenheid te creëren voor iedereen om deel te kunnen nemen.

Hoe te doneren vanuit Nederland?

Doneren vanuit Nederland, via de Lama Gangchen Internationaal Global Peace Foundation (LGIGPF) voor dit Fondsenwerving project kan op verschillende manieren

 1. Een donatie voor één Boeddha kan individueel of als groep(je) mensen worden gedaan. De donatie voor ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ kan in één bedrag worden overgemaakt of in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,-.Let op! …deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar als een gewone gift.
 2. Periodieke schenking. Degene die meerdere Boeddha’s wenst te doneren kan een periodieke vijfjarige schenkingsovereenkomst met LGIGPF-afsluiten. Het donatie-bedrag is dan fiscaal volledig aftrekbaar. Daarvan kunnen b.v. de eerste 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- in het teken staan voor het project ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ en aansluitend kan via de overeenkomst aan andere AHMC- donatie bestemmingen worden gegeven.
  Bijvoorbeeld aan: 1 Euro a day, Sarwa Dharma of andere voorspoedbrengende AHMC-projecten, zoals het filmpje hierboven met daarin het gehele Master Plan project laat zien
 3. Zij die al eerder een ‘lopende’ vijfjaren schenkingsovereenkomst met LGIGPF hebben afgesloten kunnen als ze dat wensen – vanwege het fiscale voordeel – een tweede vijfjarige schenkingsovereenkomst voor het project ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ aangaan.
  Het tweede donatie-bedrag is eveneens fiscaal volledig aftrekbaar. Die donatie kan tevens in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- worden overgemaakt. De keuze voor een tweede schenkingsovereenkomst is vanzelfsprekend zeer persoonlijk en precisiewerk. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op via: lgigpf@gmail.com.

Let op! Donaties via LGIGPF zijn fiscaal aftrekbaar, donaties rechtstreeks aan
– Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace – niét…!

Donaties graag overmaken naar

Stg Lama Gangchen Int


IBAN: NL73TRIO0781374367
BIC: TRIONL2U
Onder vermelding van: 2000 Boeddha’s project.
Uw wens(en) graag kenbaar maken via:
https://www.lamagangchenpeacefoundation.org/Masterplanproject
Lama Gangchen Rinpoche en Lama Michel Rinpoche danken eenieder van harte voor de vrijgevigheid in de voorgaande 30 jaar voor de bijzondere projecten van Lama Gangchen Rinpoche.