14 Jan 2018

De vergunningen verkrijgen

Het AHMC- Gangchen Choepel Ling- is gelegen

14 Jan 2018

Het AHMC- Gangchen Choepel Ling- is gelegen in een zuivere omgeving die grenst aan het natuurreservaat van de Heilige Berg van Ghiffa en ligt dichtbij het grootste ongerepte natuurgebied van Italië, het Nationaal Park Val Grande.

Om de doelstellingen van het Centrum te verwezenlijken werd in 2004 aan de lokale overheid, de gemeente Bée, een formeel verzoek gedaan om het algemene bestemmingsplan (masterplan) van dat gebied te wijzigen en de constructie van de tempel en alle noodzakelijke faciliteiten toe te staan.

Om een lang verhaal kort te maken, na 12 jaar van bureaucratie, architecturale plannen, voorstellen, bijeenkomsten, onderhandelingen en een milieukundige beoordeling, is het bestemmingsplan S.U.E. van de gemeente Bée aangepast en geïntegreerd, met een door Lama Gangchen op maat gemaakt project, waardoor het hele gebied van het centrum nu bestemd is voor sociale, culturele en religieuze doeleinden.

In december 2017 is uiteindelijk een overeenkomst getekend tussen de Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace (Lama Gangchen Peace Culture Foundation) en de gemeente Bée die ons toestemming heeft gegeven om de bestaande structuren te renoveren en herbouwen.

Het volledige project zal een nieuwe constructie van 2300 vierkante meter omvatten, verdeeld over de tempel, nieuwe kamers voor gasten en een multiculturele conferentieruimte.

De gemeente Bée voorziet met de voltooiing van het project tevens een substantiële toename van bezoekers aan het AHMC. Daarom heeft de gemeente opdracht gegeven voor de aanleg van een veilige en toegankelijke weg die het dorp Albagnano met het AHMC verbindt.

Leave a comment
More Posts
Comments