14 Jan 2018

Hoe het allemaal begon

Toen Lama Gangchen Rinpoche vanuit Tibet naar

14 Jan 2018

Toen Lama Gangchen Rinpoche vanuit Tibet naar India kwam heeft hij een gelofte gedaan om anderen te helpen door de Dharma te delen [het onderricht van de historische Boeddha Shakyamuni] in overeenstemming met zijn eigen overdrachtslijn en traditie. Zijn intentie was – en is nog steeds – wereldvrede te bevorderen door het ontwikkelen van innerlijke vrede.

In de daaropvolgende jaren, in de jaren 70, had Lama Gangchen Rinpoche visioenen dat hij de Dharma zou uitdragen en zich op een plaats zou vestigen, omringd door vijf bergen aan de achterzijde en zicht over een meer aan de voorzijde. In die tijd was er geen vooruitzicht om naar het Westen te gaan en dus zocht Lama Gangchen naar een dergelijke plaats in India en Nepal. Begin jaren 80 arriveerde Lama Gangchen Rinpoche in Europa en begon hij het Dharma-onderricht en de meditatie beoefeningen aan onze moderne westerse samenleving aan te passen. Zijn intentie was om zijn methoden voor het healen van onszelf en anderen als het pad naar verlichting [een kristalheldere bewustzijnsstaat] met ons te delen.
Lama Gangchen Rinpoche vond in onze moderne samenleving vruchtbare grond om de zaden van verlichting te planten, te doen ontkiemen en tevens zijn overdrachtslijn levend te houden voor het welzijn van alle levende wezens.

Aldus heeft Lama Gangchen Rinpoche vanaf die tijd zijn leven aan ons allen toegewijd. Voortdurend bleef Lama Gangchen zoeken naar die specifieke ‘visioen-plaats’ met een meer aan de voorzijde en aan de achterzijde bergen om zijn activiteiten te ontplooien en zich te vestigen.

In januari 1999 was Lama Gangchen in Tibet en net begonnen met het herbouwen van zijn klooster aldaar. In diezelfde maand vond één van zijn leerlingen en goede vriendin Patricia een plaats met aan de voorzijde een meer en aan de achterzijde door vijf bergen omgeven, in Italië nabij Zwitserland. Precies zoals Lama Gangchen haar verzocht had te zoeken. Die speciale plaats was genaamd – Albagnano. Patricia heeft direct met Lama Gangchen in Tibet gebeld om dit nieuws te delen. Het land inclusief de bestaande gebouwen in Albagnano werd en wordt gezien als een tweeling van het Gangchen Klooster in Tibet en heet daarom Gangchen Choepel Ling. Nadat Rinpoche zijn verantwoordelijkheid uit zijn voorgaande levens tegenover zijn klooster in Tibet had vervuld door het te herbouwen, gingen de deuren open om zijn missie van dit leven, in de moderne wereld, te voltooien.

In die tijd vestigde Lama Gangchen zich met behulp van welwillende vrienden in Albagnano, waar hij sindsdien woont. Hier bevindt zich tevens het operationele Hoofdkantoor van de Lama Gangchen World Peace Foundation, een NGO verbonden aan de Verenigde Naties met de ECOSOC consultancie status. Lama Gangchen heeft zijn energie geïnvesteerd om deze plaats in de natuur, Albagnano, niet alleen in een zuivere omgeving maar ook in een gewijde plaats te transformeren, geschikt voor pelgrimstocht, healing, spirituele beoefening en studie. Een centrum om te studeren, te luisteren, bevatten en mediteren. Waar Dharma kan worden onderricht en dagelijks meditatie beoefeningen worden gedaan. En aldus de Dharma overdrachtslijn en de NgalSo Self Healing methoden van Lama Gangchen Rinpoche levend te houden.

Een overdrachtslijn wordt levend gehouden wanneer er mensen zijn die het onderricht, dat via een ononderbroken mondelinge overdrachtslijn is ontvangen, in het dagelijkse leven toepassen en [daardoor] realisaties verwerven. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het onderricht door een gekwalificeerde leraar wordt gedeeld c.q. overgedragen, het onderricht wordt begrepen en daarop diepgaand wordt gemediteerd.

Lama Gangchen heeft ons het grootste geschenk van alle geschenken geschonken, namelijk het pad om onszelf te bevrijden van het lijden in samsara en anderen te helpen door de allerhoogste bewustzijnsstaat, het Boeddhaschap, te verwerven. Met andere woorden, hij heeft ons geleerd dat het ontwikkelen van innerlijke vrede de enige weg is om wereldvrede te bewerkstellingen. “Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”, aldus Lama Gangchen Rinpoche.

Om dit doel te bereiken hebben we centra nodig voor studie, om inzicht te verwerven en te mediteren, waar healing kan plaats vinden en alle noodzakelijke condities aanwezig zijn om onze kwaliteiten te ontwikkelen en een diepgaande staat van innerlijke vrede te verwerven. Het Albagnano Healing Meditation Centre is met deze intentie opgericht en aldus werd een Masterplan gecreëerd voor healing van lichaam en bewustzijn in een zuivere omgeving.

Leave a comment
More Posts
Comments