14 Jan 2018

Hoe bij te dragen

14 Jan 2018

Hoe bij te dragen:

De 2000 Boeddha’s van Verlichting

‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’, toegewijd aan het lange leven en goede gezondheid van Lama Gangchen Rinpoche en alle andere Meesters van de overdrachtslijn.

De naam en toewijding van elke sponsor wordt verbonden aan één of meer Boeddha afbeelding(en) op muur in de tempel.

Elke Boeddha vertegenwoordigt het verwerven van innerlijke, wereld- en milieuvrede.

Op de tweede verdieping van de tempel zal een Boeddha-muur worden gecreëerd waar de naam van elke donateur met zijn/haar toewijding bij een Boeddha zal komen te staan. Elke donatie van een Boeddha kan naar een persoon of een bepaald doel genoemd worden.

De geschatte kosten van het Hemelse Tempel op Aarde project bedragen € 3.200.000,- die we hebben opgedeeld in 2000 delen.

Elk deel representeert een donatie van € 1100,- en komt overeen met de afbeelding van één van de 2000 Boeddha’s van Verlichting die op de Boeddha-muur komen.

Het is mogelijk om meerdere Boeddha’s te sponsoren of om het bedrag voor een Boeddha in maandelijkse termijnen te voldoen. Op deze manier hopen we de gelegenheid te creëren voor iedereen om deel te kunnen nemen.

Daarnaast is elk donatie-bedrag van klein tot groot welkom. Op deze wijze bieden we aan iedereen de gelegenheid om naar vermogen deel te nemen.

Hoe te doneren vanuit Nederland?

Doneren vanuit Nederland, via de Lama Gangchen Internationaal Global Peace Foundation (LGIGPF) voor dit Fondsenwerving project kan op verschillende manieren

  1. Een donatie voor één Boeddha kan individueel of als groep(je) mensen worden gedaan. De donatie voor ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ kan in één bedrag worden overgemaakt of in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,-.Let op! …deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar als een gewone gift.
  2. Periodieke schenking. Degene die meerdere Boeddha’s wenst te doneren kan een periodieke vijfjarige schenkingsovereenkomst met LGIGPF-afsluiten. Het donatie-bedrag is dan fiscaal volledig aftrekbaar. Daarvan kunnen b.v. de eerste 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- in het teken staan voor het project ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ en aansluitend kan via de overeenkomst aan andere AHMC- donatie bestemmingen worden gegeven.
    Bijvoorbeeld aan: 1 Euro a day, Sarwa Dharma of andere voorspoedbrengende AHMC-projecten, zoals het filmpje hierboven met daarin het gehele Master Plan project laat zien
  3. Zij die al eerder een ‘lopende’ vijfjaren schenkingsovereenkomst met LGIGPF hebben afgesloten kunnen als ze dat wensen – vanwege het fiscale voordeel – een tweede vijfjarige schenkingsovereenkomst voor het project ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ aangaan.
    Het tweede donatie-bedrag is eveneens fiscaal volledig aftrekbaar. Die donatie kan tevens in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- worden overgemaakt. De keuze voor een tweede schenkingsovereenkomst is vanzelfsprekend zeer persoonlijk en precisiewerk. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op via: lgigpf@gmail.com.

Let op! Donaties via LGIGPF zijn fiscaal aftrekbaar, donaties rechtstreeks aan
– Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace – niét…!

Donaties graag overmaken naar

Stg Lama Gangchen Int
IBAN: NL73TRIO0781374367
BIC: TRIONL2U
Onder vermelding van: 2000 Boeddha’s project.
Uw wens(en) graag kenbaar maken via:
https://www.lamagangchenpeacefoundation.org/Masterplanproject
Lama Gangchen Rinpoche en Lama Michel Rinpoche danken eenieder van harte voor de vrijgevigheid in de voorgaande 30 jaar voor de bijzondere projecten van Lama Gangchen Rinpoche.

Leave a comment
More Posts
Comments