Intro Title

Intro Title

Intro Title

Intro Title

Intro Title

Intro Title

Intro Text

‘Quando você estuda e não tem resultados, quando você medita e não tem resultados, quando você reza e não tem resultados, faça uma peregrinação’.

– Antigo provérbio budista

Existem três formas de bênção: um ser pode abençoar outro ser, um ser pode abençoar um lugar e um lugar pode abençoar um ser. Quando entramos em contato com um lugar sagrado, nosso corpo e mente são abençoados e isso nos ajuda a nos transformarmos.

Depois de 12 anos, nós finalmente conseguimos as permissões para concluir a construção do Centro e o primeiro passo é finalizar a construção do Templo do Céu na Terra, nosso lugar sagrado. Ele incluirá uma biblioteca Budista, o Planetário da Sabedoria, o museu da Cultura de Paz, o gompa do Protetor da Paz, a sala de meditação de Tara, uma área de yoga, um local de reunião e acomodações para Lamas.

Juntos, com a ajuda de todos, podemos fazer com que isso aconteça e completar a construção até o final do ano de 2019.

Pedimos o apoio de todos para tonar esse sonho realidade.

Intro Text

‘Quando studi e non hai risultati, quando mediti e non hai risultati, quando preghi e non hai risultati, parti per un pellegrinaggio’

Antico proverbio buddhista

Ci sono tre tipi di benedizioni: un essere benedice un altro essere, un essere benedice un posto e un posto benedice un essere. Entrando in contatto con esso, un luogo sacro benedice i nostri corpo e mente, aiutandoci a trasformarci.

Dopo dodici anni di lavori e adempimenti burocratici, abbiamo finalmente ottenuto i permessi per concludere la costruzione del Centro. Il primo passo è completare il Tempio del Cielo sulla Terra, il nostro luogo sacro. Esso includerà una biblioteca buddhista, il museo della Cultura della Pace, il gompa del Protettore della pace nel mondo, la sala di Tara, un’area yoga dedicata alle attività fisiche come il trulkor yoga, il qigong ecc…, una sala riunioni e alloggi per i Lama e alcuni maestri ospiti.

Con l’aiuto di tutti, possiamo far diventare questo progetto una realtà e completare la costruzione entro la fine del 2021.

Chiediamo il supporto da parte di tutti affinché si realizzi il completamento del progetto..

Intro Text

‘Wanneer we studeren en geen resultaat ervaren, wanneer we mediteren en geen resultaat ervaren of na verzoekgebeden geen resultaat ervaren, maak dan een Pelgrimstocht’

Oud Boeddhistisch gezegde

Dit project omvat een; Bibliotheek met zeer oude en recente boeddhistische teksten en boeken, Wijsheidplanetarium, Vrede Cultuur-museum, Vrede Beschermer gompa -gebedsruimte, Tara meditatieruimte, yogaruimte, ontmoetingsplaats en accommodatie voor Lama’s.

Samen met de hulp van iedereen zijn we in staat dit alles te realiseren en het project te voltooien tegen het einde van het jaar 2019.

We vragen de steun van iedereen om deze droomwens van Lama Gangchen Rinpoche waar te maken.

Intro Text

‘When you study and have no results, when you meditate and have no results, when you pray and have no results, go for pilgrimage.’

Old Buddhist proverb

There are three ways of blessing: one being can bless another being, a being can bless a place and a place can bless a being. By coming into contact with it, a holy place blesses our body and mind, helping to transform us.

After 12 years we finally received the permits to conclude the construction of the Centre and the first step is to finalize the Temple of Heaven on Earth, our holy place. This will include a Buddhist library, the Wisdom Planetarium, the Peace Culture museum, the Peace Protector gompa, the meditation hall of Tara, the House of Kechara meditation hall, a yoga area, a meeting room and accommodation for Lamas.

Together with the help of everyone, we can make it happen and complete the construction.

We ask the support of everyone to make this dream come true.

bg image

Intro Photo nl

Een boodschap van Lama Michel Rinpoche

Lama Gangchen Rinpoche – Harte Wens

bg image

Intro Photo

Eine Nachricht von Lama Michel Rinpoche

Erfüllung von Rinpoches Trau

bg image

Introdução

Uma mensagem de Lama Michel Rinpoche

Realizando o sonho de Rinpoche

bg image

Intro

Messaggio da Lama Michel Rinpoche

il sogno di Rinpoche

bg image

Intro

Een boodschap van Lama Michel Rinpoche

Lama Gangchen Rinpoche – Harte Wens

bg image

Intro Photo

Un mensaje de Lama Michel Rinpoche

Cumpliendo el sueño de Rinpoche

Hoe het allemaal begon

Toen Lama Gangchen Rinpoche vanuit Tibet naar India kwam heeft hij een gelofte gedaan om anderen te helpen door de Dharma te delen [het onderricht van de historische Boeddha Shakyamuni] in overeenstemming met zijn eigen overdrachtslijn en traditie. Zijn intentie was – en is nog steeds – wereldvrede te bevorderen door het ontwikkelen van innerlijke vrede.

In de daaropvolgende jaren, in de jaren 70, had Lama Gangchen Rinpoche visioenen dat hij de Dharma zou uitdragen en zich op een plaats zou vestigen, omringd door vijf bergen aan de achterzijde en zicht over een meer aan de voorzijde. In die tijd was er geen vooruitzicht om naar het Westen te gaan en dus zocht Lama Gangchen naar een dergelijke plaats in India en Nepal. Begin jaren 80 arriveerde Lama Gangchen Rinpoche in Europa en begon hij het Dharma-onderricht en de meditatie beoefeningen aan onze moderne westerse samenleving aan te passen. Zijn intentie was om zijn methoden voor het healen van onszelf en anderen als het pad naar verlichting [een kristalheldere bewustzijnsstaat] met ons te delen.
Lama Gangchen Rinpoche vond in onze moderne samenleving vruchtbare grond om de zaden van verlichting te planten, te doen ontkiemen en tevens zijn overdrachtslijn levend te houden voor het welzijn van alle levende wezens.

Aldus heeft Lama Gangchen Rinpoche vanaf die tijd zijn leven aan ons allen toegewijd. Voortdurend bleef Lama Gangchen zoeken naar die specifieke ‘visioen-plaats’ met een meer aan de voorzijde en aan de achterzijde bergen om zijn activiteiten te ontplooien en zich te vestigen.

In januari 1999 was Lama Gangchen in Tibet en net begonnen met het herbouwen van zijn klooster aldaar. In diezelfde maand vond één van zijn leerlingen en goede vriendin Patricia een plaats met aan de voorzijde een meer en aan de achterzijde door vijf bergen omgeven, in Italië nabij Zwitserland. Precies zoals Lama Gangchen haar verzocht had te zoeken. Die speciale plaats was genaamd – Albagnano. Patricia heeft direct met Lama Gangchen in Tibet gebeld om dit nieuws te delen. Het land inclusief de bestaande gebouwen in Albagnano werd en wordt gezien als een tweeling van het Gangchen Klooster in Tibet en heet daarom Gangchen Choepel Ling. Nadat Rinpoche zijn verantwoordelijkheid uit zijn voorgaande levens tegenover zijn klooster in Tibet had vervuld door het te herbouwen, gingen de deuren open om zijn missie van dit leven, in de moderne wereld, te voltooien.

In die tijd vestigde Lama Gangchen zich met behulp van welwillende vrienden in Albagnano, waar hij sindsdien woont. Hier bevindt zich tevens het operationele Hoofdkantoor van de Lama Gangchen World Peace Foundation, een NGO verbonden aan de Verenigde Naties met de ECOSOC consultancie status. Lama Gangchen heeft zijn energie geïnvesteerd om deze plaats in de natuur, Albagnano, niet alleen in een zuivere omgeving maar ook in een gewijde plaats te transformeren, geschikt voor pelgrimstocht, healing, spirituele beoefening en studie. Een centrum om te studeren, te luisteren, bevatten en mediteren. Waar Dharma kan worden onderricht en dagelijks meditatie beoefeningen worden gedaan. En aldus de Dharma overdrachtslijn en de NgalSo Self Healing methoden van Lama Gangchen Rinpoche levend te houden.

Een overdrachtslijn wordt levend gehouden wanneer er mensen zijn die het onderricht, dat via een ononderbroken mondelinge overdrachtslijn is ontvangen, in het dagelijkse leven toepassen en [daardoor] realisaties verwerven. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het onderricht door een gekwalificeerde leraar wordt gedeeld c.q. overgedragen, het onderricht wordt begrepen en daarop diepgaand wordt gemediteerd.

Lama Gangchen heeft ons het grootste geschenk van alle geschenken geschonken, namelijk het pad om onszelf te bevrijden van het lijden in samsara en anderen te helpen door de allerhoogste bewustzijnsstaat, het Boeddhaschap, te verwerven. Met andere woorden, hij heeft ons geleerd dat het ontwikkelen van innerlijke vrede de enige weg is om wereldvrede te bewerkstellingen. “Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”, aldus Lama Gangchen Rinpoche.

Om dit doel te bereiken hebben we centra nodig voor studie, om inzicht te verwerven en te mediteren, waar healing kan plaats vinden en alle noodzakelijke condities aanwezig zijn om onze kwaliteiten te ontwikkelen en een diepgaande staat van innerlijke vrede te verwerven. Het Albagnano Healing Meditation Centre is met deze intentie opgericht en aldus werd een Masterplan gecreëerd voor healing van lichaam en bewustzijn in een zuivere omgeving.

Lama Gangchen’s Droomwens

Om deze doelen te vervullen heeft Lama Gangchen zich een tempel voorgesteld met een boeddhistische bibliotheek, een vrede cultuur-museum, een wijsheid planetarium en meditatieruimtes.
Daarnaast heeft Rinpoche meditatie- en woonruimte voor Lama’s gepland, een multifunctionele conferentieruimte en de nodige faciliteiten om beoefenaars en gasten uit de hele wereld een warm welkom en aangenaam verblijf te bieden.

Het AHMC is bestemd om een ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele pad, ongeacht culturele en/of religieuze achtergrond.  

De vergunningen verkrijgen

Het AHMC- Gangchen Choepel Ling- is gelegen in een zuivere omgeving die grenst aan het natuurreservaat van de Heilige Berg van Ghiffa en ligt dichtbij het grootste ongerepte natuurgebied van Italië, het Nationaal Park Val Grande.

Om de doelstellingen van het Centrum te verwezenlijken werd in 2004 aan de lokale overheid, de gemeente Bée, een formeel verzoek gedaan om het algemene bestemmingsplan (masterplan) van dat gebied te wijzigen en de constructie van de tempel en alle noodzakelijke faciliteiten toe te staan.

Om een lang verhaal kort te maken, na 12 jaar van bureaucratie, architecturale plannen, voorstellen, bijeenkomsten, onderhandelingen en een milieukundige beoordeling, is het bestemmingsplan S.U.E. van de gemeente Bée aangepast en geïntegreerd, met een door Lama Gangchen op maat gemaakt project, waardoor het hele gebied van het centrum nu bestemd is voor sociale, culturele en religieuze doeleinden.

In december 2017 is uiteindelijk een overeenkomst getekend tussen de Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace (Lama Gangchen Peace Culture Foundation) en de gemeente Bée die ons toestemming heeft gegeven om de bestaande structuren te renoveren en herbouwen.

Het volledige project zal een nieuwe constructie van 2300 vierkante meter omvatten, verdeeld over de tempel, nieuwe kamers voor gasten en een multiculturele conferentieruimte.

De gemeente Bée voorziet met de voltooiing van het project tevens een substantiële toename van bezoekers aan het AHMC. Daarom heeft de gemeente opdracht gegeven voor de aanleg van een veilige en toegankelijke weg die het dorp Albagnano met het AHMC verbindt.

Laten we het mogelijk maken

Lama Gangchen is zeer verheugd over deze lang verwachte vergunning.

Omwille van dit goede nieuws, het lange leven en een goede gezondheid van Lama Gangchen Rinpoche is het nu tijd om te handelen en zijn droomwens te vervullen.

Het is mijn wens om het héle project ter gelegenheid van Lama Gangchen zijn 81ste verjaardag op 7 Juli 2021 af te ronden. Dat betekent dat we vier jaar hebben om dit alles te verwezenlijken en we nu prioriteit dienen te geven aan het snel voltooien van de tempel.

De daadwerkelijke bouw van het uitgebreide tempel-project is gestart in december 2018 met de hoop en wens het geheel voor het einde van 2019 in te wijden.

Ik committeer me om, samen met een team van architecten, bouwkundigen en constructie experts, zorg te dragen voor het realiseren deze droomwens van Rinpoche. Echter dit is alleen mogelijk met de hulp van ons allemaal.

Met dit doel in gedachten starten we nu deze fondswerving campagne.